Exception::getMessage

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getMessageİstisna iletisi ile döner

Açıklama

final public Exception::getMessage ( void ) : string

İstisna iletisi ile döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İstisna iletisi bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::getMessage() örneği

<?php
try {
    throw new 
Exception("Bir hata iletisi");
} catch(
Exception $e) {
    echo 
$e->getMessage();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Bir hata iletisi

Ayrıca Bakınız