Exception::getCode

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getCodeİstisnanın numarası ile döner

Açıklama

final public Exception::getCode ( void ) : mixed

Exception'dan istisna numarasını integer olarak döndürür fakat Exception çocuklarından başka türde bir değer de dönebilir (örneğin PDOException'dan string).

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İstisna numarası bir integer olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::getCode() örneği

<?php
try {
    throw new 
Exception("Bir hata iletisi"30);
} catch(
Exception $e) {
    echo 
"İstisna numarası: " $e->getCode();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

İstisna numarası: 30

Ayrıca Bakınız