Exception::getPrevious

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Exception::getPreviousÖnceki istisnayı döndürür

Açıklama

final public Exception::getPrevious ( void ) : Throwable

Önceki istisnayı döndürür (Exception::__construct() kurucusunun üçüncü değiştirgesi).

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Mümkünse önceki Exception nesnesi, yoksa NULL döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.0.0 Dönüş türü Throwable olarak değişti.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::getPrevious() örneği

Döngüsel olarak ve çıktılıyarak istisna izleme.

<?php
class MyCustomException extends Exception {}

function 
doStuff() {
    try {
        throw new 
InvalidArgumentException("Yanlış yapıyorsunuz!"112);
    } catch(
Exception $e) {
        throw new 
MyCustomException("Bir şeyler oldu"911$e);
    }
}


try {
    
doStuff();
} catch(
Exception $e) {
    do {
        
printf("%s:%d %s (%d) [%s]\n"$e->getFile(), $e->getLine(),
                
$e->getMessage(), $e->getCode(), get_class($e));
    } while(
$e $e->getPrevious());
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

/home/bjori/ex.php:8 Bir şeyler oldu (911) [MyCustomException]
/home/bjori/ex.php:6 Yanlış yapıyorsunuz! (112) [InvalidArgumentException]

Ayrıca Bakınız