Bağlantı yönetimi

PHP içinde yerleşik olarak bağlantı durumu saklanır. Olası 4 durum vardır:

  • 0 - NORMAL
  • 1 - ABORTED
  • 2 - TIMEOUT
  • 3 - ABORTED ve TIMEOUT

PHP betiği normal olarak çalıştığında, NORMAL durumu etkindir. Eğer uzak istemci bağlantıyı keserse ABORTED durumu etkin olur. Uzak istemci bağlantı kesilmesi genellikle kullanıcının DUR düğmesine basmasından kaynaklanır. Eğer PHP tarafından bir zaman sınırı (set_time_limit() işlevine bakınız) tetiklendiyse, TIMEOUT durumu etkin olur.

Kullanıcının bağlantı kesmesiyle betiğinizin iptal edilip edilmeyeceğine karar verebilirsiniz. Bazen uzak tarayıcı çıktıyı almasa da betiğinizin işini bitirinceye kadar çalışmasını gerektiren durumlar olabilir. Öntanımlı davranış uzak istemci bağlantıyı kestiğinde betik çalışmasının iptal edilmesidir. Bu davranış şekli ignore_user_abort php.ini yönergesi veya ona ilişkin php_value ignore_user_abort Apache httpd.conf yapılandırma yönergesi veya ignore_user_abort() işlevi ile belirlenebilir. Eğer PHP'ye kullanıcı iptallerini gözardı etmesini söylemezseniz ve kullanıcı iptal ederse betiğiniz sonlanır. Tek istisnası register_shutdown_function() işleviyle kapatma işlevinin kayıtlanmasıdır. Bir kapatma işlevi ile, uzak kullanıcı DUR düğmesine bastığında, betiğinizin sonraki çıktılama denemesinde PHP bağlantının iptal edildiğini tespit eder ve kapatma işlevi çağrılır. Bu kapatma işlevi ayrıca normal olarak sonlandırmada betiğinizin sonunda çağrılacaktır, istemci tarafından bağlantı iptalinde farklı birşey yapmak için connection_aborted() işlevini kullanabilirsiniz. Eğer bağlantı iptal edilirse bu işlev TRUE döndürecektir.

Betiğinizi yerleşik betik zamanlayıcı ile de sonlandırabilirsiniz. Öntanımlı zaman aşımı 30 saniyedir. Bu max_execution_time php.ini yönergesi veya ilişkili php_value max_execution_time Apache httpd.conf yapılandırma yönergesi veya set_time_limit() işlevi ile değiştirilebilir. Zaman aşımında betik iptal edilir ve yukarıdaki istemci bağlantı kesilmesindeki gibi, eğer kayıtlı bir kapatma işlevi varsa çağrılır. Bu kapatma işlevi içinde connection_status() işlevi ile kapatma işlevinin zaman aşımı nedeniyle mi çağrıldığını denetleyebilirsiniz. Kapatma işlevinin çağrılmasına zaman aşımı neden olduysa bu işlev 2 döndürür.

ABORTED ve TIMEOUT durumlarının aynı zamanda etkin olabileceğine dikkat edilmesi gerekir. Eğer PHP'ye kullanıcı iptallerini gözardı etmesini söylediyseniz bu mümkündür. PHP kullanıcının bağlantıyı koparmış olabileceğini bilir, fakat betik çalışmaya devam eder. Eğer zaman sınırına ulaşırsa çalışması iptal edilir ve kapatma işleviniz varsa çağrılır. Bu noktada connection_status() işlevinin 3 döndürdüğünü göreceksiniz.