connection_status

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

connection_statusBağlantı durumu bit maskesini döndürür

Açıklama

connection_status ( void ) : int

Bağlantı durumu bit maskesini döndürür.

Dönen Değerler

Bağlantı durumu bit maskesini döndürür. Bağlantı durumunu saptamak için CONNECTION_XXX sabitlerini bitsel işleçlerle ayrıştırın.

Ayrıca Bakınız

  • connection_aborted() - İstemcinin bağlantıyı terkedip terketmediğine bakar
  • ignore_user_abort() - Bir istemci bağlantıyı terkettiğinde betiğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirler
  • PHP'nin bağlantıları nasıl yönettiği Bağlantı yönetimi sayfasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.