Bilinen zorluklar

MAX_FILE_SIZE dosya boyutu php.ini dosyasında upload_max_filesize yönergesinde belirtilenden büyük olamaz. Öntanımlı değeri 2 Megabayt'tır.

Eğer bir bellek sınırı etkinleştirildiyse, daha büyük bir memory_limit gerekebilir. memory_limit değerinin yeterli olduğundan emin olun.

Eğer max_execution_time çok küçük verildiyse, betiğin çalışma süresi bu süreyi aşabilir. max_execution_time değerinin yeterli olduğundan emin olun.

Bilginize: max_execution_time sadece betiğin kendi çalışma süresini etkiler. Sistem çağrıları system(), sleep() işlevleri, veritabanı sorguları, dosya yükleme işlemi gibi betiğin işletimi dışında yaşanan etkinliklerde harcanan zaman betiğin azami çalışma süresinin belirlenmesinde hesaba katılmaz.

Uyarı

max_input_time betiğin girdi almak için harcayacağı azami süreyi saniye cinsinden belirler, buna dosya yüklemeleri de dahildir. Büyük veya çoklu dosyalar için veya yavaş bağlantılı kullanıcılar için 60 saniyelik öntanımlı değer aşılabilir.

Eğer post_max_size çok küçük verildiyse, büyük dosyalar yüklenemez. post_max_size değerinin yeterli olduğundan emin olun.

PHP 5.2.12'den itibaren, max_file_uploads yapılandırma seçeneği bir istekte yüklenebilecek azami dosya sayısını belirtmek için kullanılabilmektedir. Bu sayıdan fazla dosya yüklenmek istendiğinde $_FILES bu sayıya ulaşıldığında dosya yüklemeyi durduracaktır. Örneğin, max_file_uploads için 10 belirtilmişse $_FILES asla 10 üyeden fazlasını içermeyecektir.

Üzerinde çalıştığınız dosyanın doğrulanmaması kullanıcıların diğer dizinlerde bulunan hassas bilgilere erişebileceği anlamına gelebilir.

CERN httpd istemciden aldığı content-type mime başlığındaki ilk boşluktan itibaren herşeyi soyar. Bu durumda CERN httpd dosya yükleme özelliğini desteklemez.

Bir çok dizin listeleme şeklinin olmasından dolayı özgün isimlerin (örneğin boşluk içerenler) uygun şekilde işlenebileceğinin garantisi yoktur.

Normal girdi alanlarıyla dosya yükleme alanları karıştırılıp aynı form değişkeninde (örneğin foo[] gibi) kullanılamaz.