sleep

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

sleepÇalışmayı geciktirir

Açıklama

sleep ( int $süre ) : int

Betiğin çalışmasını süre saniye geciktirir.

Değiştirgeler

süre

İşlemsiz geçecek saniye cinsinden süre.

Dönen Değerler

Başarı durumunda 0 (sıfır), hata durumunda FALSE döner. Eğer çağrı bir sinyal ile kesilirse sleep() kalan süreyi döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Eğer süre olarak negatif bir değer belirtilirse işlev bir E_WARNING üretir.

Örnekler

Örnek 1 - sleep() örneği

<?php

// şimdiki zaman
echo date('h:i:s') . "\n";

// Betik 10 saniye uyusun
sleep(10);

// uyandı !
echo date('h:i:s') . "\n";

?>

Örnek ilk çıktıyla ikinci çıktı araında 10 saniye bekler.

05:31:23
05:31:33

Ayrıca Bakınız