Hata İletilerinin Açıklamaları

PHP, dosya dizisi ile birlikte uygun bir hata kodu döndürür. Hata kodu PHP tarafından dosya yüklenirken oluşturulan dosya dizisinin error bölümünde bulunur. Diğer bir deyişle, hata $_FILES['kullanici_dosyasi']['error'] içinde olabilir.

UPLOAD_ERR_OK

Değeri: 0; Hata yoktur, dosya yükleme başarılıdır.

UPLOAD_ERR_INI_SIZE

Değeri: 1; Yüklenen dosya php.ini içindeki upload_max_filesize yönergesindeki değeri aşmaktadır.

UPLOAD_ERR_FORM_SIZE

Değeri: 2; Yüklenen dosya HTML form içinde belirtilen MAX_FILE_SIZE değerini aşmaktadır.

UPLOAD_ERR_PARTIAL

Değeri: 3; Dosya kısmen yüklenmiştir.

UPLOAD_ERR_NO_FILE

Değeri: 4; Dosya yüklenmemiştir.

UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR

Değeri: 6; Geçici dizin yoktur. PHP 5.0.3'de gelmiştir.

UPLOAD_ERR_CANT_WRITE

Değeri: 7; Dosya diske yazılamamıştır. PHP 5.1.0'da gelmiştir.

UPLOAD_ERR_EXTENSION

Değeri: 8; Dosya yükleme bir PHP eklentisi nedeniyle durmuştur. PHP buna hangi eklentinin sebep olduğunu bulmak için bir yol sağlamaz. phpinfo() ile yüklenen eklentilerin listesini alıp incelemek işe yarayabilir.PHP 5.2.0'da gelmiştir.