Sıkıştırma Süzgeçleri

Sıkıştırma Sarmalayıcıları yerel dosya sisteminde gzip ve bz2 uyumlu dosyalar oluşturabilmelerine rağmen ne ağ akımlarına sıkıştırma uygulayabilir ne de sıkıştırılmış ağ akımlarının sıkıştırmasını açabilirler. Bunu sağlamak için, akım kaynaklarına herhangi bir anda bir sıkıştırma süzgeci uygulanabilir.

Bilginize: Sıkıştırma süzgeçleri gzip gibi komut satırı uygulamaları tarafından kullanılan dosya baş uç ve ayak uçlarını üretmezler. Sadece sıkıştırılmış veri akımlarının yararlı yükünü sıkıştırıp açarlar.

zlib.deflate (sıkıştırma) ve zlib.inflate (açma) süzgeçleri » RFC 1951'de tanımlanan sıkıştırma yöntemlerini gerçekler. deflate (sıkıştırma) süzgeci, aktarılan üç değiştirgeyi bir ilişkisel dizi olarak kabul eder. level değiştirgesi sıkıştırmanın derecesini (1-9) belirler. Büyük numaralar, küçüklerine göre genelde daha küçük yararlı yük oluşturmasına rağmen daha uzun işlem zamanına gerektirirler. Ayrıca iki özel sıkıştırma seviyesi daha mevcuttur: 0 (hiç sıkıştırma yapılmaz) ve -1 (zlib yerleşik öntanımlısı; şimdilik 6). window değiştirgesinin değeri, sıkıştırma döngüsü pencere genişliğinin 2 tabanına göre logaritmasıdır. Yüksek değerler (yukarda 15'e -- 32768 bayta kadar) daha büyük bellek tüketimi karşılığında daha çok sıkıştırma sağlarken, düşük değerler (aşağıda 9'a -- 512 bayta kadar) daha az bellek tüketimi karşılığında daha az sıkıştırma sağlar. Öntanımlı window genişliği şimdilik 15'tir. memory değiştirgesinin değeri ne kadar bellek ayrılacağını belirleyen bir katsayıdır. Geçerli değerler 1'den (en az bellek ayırma) 9'a (en çok bellek ayırma) kadardır. Bu bellek ayırma işlemi sadece hızı etkiler, üretilen yararlı yükün boyutuna etkisi yoktur.

Bilginize: Sıkıştırma seviyesi en çok kullanılan değiştirge olduğundan bir dizi elemanı olarak belirtilebildiği gibi tek başına basit bir değiştirge olarak da belirtilebilmektedir.

zlib.* sıkıştırma süzgeçleri, zlib desteği etkin olduğu takdirde PHP'nin 5.1.0 sürümünden beri kullanılabilmektedir. Ayrıca, » zlib_filter (» PECL paketinden) kurulu olduğu takdirde 5.0.x sürümlerine de geriye dönük uyarlanabilmektedir.

Örnek 1 - zlib.deflate ve zlib.inflate örneği

<?php
$params 
= array('level' => 6'window' => 15'memory' => 9);

$özgün_metin "Bu bir denemedir.\nBu sadece bir denemedir.\nBu önemli bir dizge değildir.\n";
echo 
"Özgün metin " strlen($özgün_metin) . " karakter uzunluktadır.\n";

$fp fopen('test.deflated''w');
stream_filter_append($fp'zlib.deflate'STREAM_FILTER_WRITE$params);
fwrite($fp$özgün_metin);
fclose($fp);

echo 
"Sıkıştırılmış dosya ".filesize('test.deflated')." bayt uzunluktadır.\n";
echo 
"Özgün metin:\n";
/* veriyi bir yere aktarmadan sıkıştırmayı açmak için
   readfile ve zlib.inflate kullanalım  */
readfile('php://filter/zlib.inflate/resource=test.deflated');

/* Üretilen çıktı:

Özgün metin 75 karakter uzunluktadır.
Sıkıştırılmış dosya 57 bayt uzunluktadır.
Özgün metin:
Bu bir denemedir.
Bu sadece bir denemedir.
Bu önemli bir dizge değildir.
 */

?>

Örnek 2 - Basit bir zlib.deflate örneği

<?php
$özgün_metin 
"Bu bir denemedir.\nBu sadece bir denemedir.\nBu önemsiz bir dizgedir.\n";
echo 
"Özgün metin ".strlen($özgün_metin)." karakter uzunluktadır.\n";

$fp fopen('test.deflated''w');
/* Buradaki "6" sıkıştırma seviyesinin 6 olduğunu göstermektedir */
stream_filter_append($fp'zlib.deflate'STREAM_FILTER_WRITE6);
fwrite($fp$özgün_metin);
fclose($fp);

echo 
"Sıkıştırılmış dosya ".filesize('test.deflated')." bayt uzunluktadır.\n";

/* Üretilen çıktı:

Özgün metin 69 karakter uzunluktadır.
Sıkıştırılmış dosya 45 bayt uzunluktadır.

 */
?>

bzip2.compress ve bzip2.decompress süzgeçleri yukarıda açıklanan zlib süzgeçleriyle aynı anlamda çalışırlar. bzip2.compress süzgeci bir ilişkisel dizinin elemanları olarak iki değiştirge kabul eder: blocks değiştirgesi, çalışma alanı için ayrılacak belleğin 100 kbaytlık katları olarak 1'den 9'a kadar bir tamsayıdır. work değiştirgesi de bir tamsayı olup, son çare olarak daha yavaş fakat daha güvenilir bir yönteme başvurmadan önce normal bir sıkıştırma yöntemine ne kadar çaba harcanacağını belirten 0'dan 250'ye kadar bir değerdir. Bu değiştirge sadece hız üzerinde etkilidir. Bu ayardan ne sıkıştırılmış çıktının boyu ne de bellek kullanımı etkilenir. 0 değeri bzip kütüphanesinin yerleşik öntanımlısının kullanılacağı anlamına gelir. bzip2.decompress süzgeci tek bir değiştirge kabul eder. Ya sıradan bir mantıksal değer ya da small anahtarlı tek elemanı olan bir ilişkisel dizidir. small değiştirgesine TRUE değerinin atanması, bzip2 kütüphanesinin sıkıştırmayı açmak için hız pahasına en az belleği ayıracağı anlamına gelir.

bzip2.* sıkıştırma süzgeçleri, bz2 desteği etkin olduğu takdirde PHP'nin 5.1.0 sürümünden beri kullanılabilmektedir. » bz2_filter (» PECL paketindeki) kurulu olduğu takdirde 5.0.x sürümlerinde geriye dönük olarak kullanılabilmektedir.

Örnek 3 - bzip2.compress ve bzip2.decompress örneği

<?php
$param 
= array('blocks' => 9'work' => 0);

echo 
"Özgün dosya " filesize('LICENSE') . " bayt uzunluktadır.\n";

$fp fopen('LICENSE.compressed''w');
stream_filter_append($fp'bzip2.compress'STREAM_FILTER_WRITE$param);
fwrite($fpfile_get_contents('LICENSE'));
fclose($fp);

echo 
"Sıkıştırılmış dosya " filesize('LICENSE.compressed') . " bayt uzunluktadır.\n";

/* Üretilen çıktı:

Özgün dosya 3288 bayt uzunluktadır.
Sıkıştırılmış dosya 1488 bayt uzunluktadır.

 */
?>