Dönüşüm Süzgeçleri

string.* süzgeçleri gibi, the convert.* süzgeçleri de isimlerinde yazan eylemleri gerçekleştirirler. Dönüşüm süzgeçleri PHP 5.0.0'da eklenmiştir. Belli bir süzgeçle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili işlevin kılavuz sayfasına bakınız.

convert.base64-encode ve convert.base64-decode. Bu süzgeçlerin kullanımı, tüm akım verisinin sırasıyla base64_encode() veya base64_decode() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir. convert.base64-encode süzgeci değiştirgelerin bir ilişkisel dizi olarak belirtilmesini destekler. Eğer line-length değiştirgesi verilmişse base64 çıktı, her biri line-length baytlık parçalara bölünür. Eğer line-break-chars değiştirgesi verilmişse çıktının her parçası belirtilen karakterle sınırlanır. Bu değiştirgeler base64_encode() işlevinin chunk_split() ile birlikte kullanımına eşdeğer bir etkiye sebep olur.

Örnek 1 - convert.base64-encode ve convert.base64-decode örneği

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.base64-encode');
fwrite($fp"Bu bir denemedir.\n");
echo 
"\n";
fclose($fp);
/* Çıktısı:  QnUgYmlyIGRlbmVtZWRpci4K */

$param = array('line-length' => 8'line-break-chars' => "\r\n");
$fp fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.base64-encode'STREAM_FILTER_WRITE$param);
fwrite($fp"Bu bir denemedir.\n");
echo 
"\n";
fclose($fp);
/* Çıktısı:   QnUgYmly
          :   IGRlbmVt
          :   ZWRpci4K   */

$fp fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.base64-decode');
fwrite($fp"QnUgYmlyIGRlbmVtZWRpci4K");
echo 
"\n";
fclose($fp);
/* Çıktısı:  Bu bir denemedir.  */
?>

convert.quoted-printable-encode ve convert.quoted-printable-decode. Bu süzgeçlerden kod çözme (decode) ile ilgili olanın kullanımı, tüm akım verisinin quoted_printable_decode() işlevi ile işlenmesine eşdeğerdir. convert.quoted-printable-encode işlevine eşdeğer bir süzgeç yoktur. convert.quoted-printable-encode süzgeci değiştirgelerinin bir ilişkisel dizi olarak verilmesini destekler. convert.base64-encode süzgecinin değiştirgelerine ek olarak, binary ve force-encode-first değiştirgelerini de destekler. convert.quoted-printable-encode süzgeci, kodlanmış veriden yararlı yükü ayırmak için bir ipucu olarak sadece line-break-chars değiştirgesini destekler.

Örnek 2 - convert.quoted-printable-encode ve convert.quoted-printable-decode örneği

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.quoted-printable-encode');
fwrite($fp"Bu küçük bir denemedir.\n");
/* Çıktısı:  Bu k=C3=BC=C3=A7=C3=BCk bir denemedir.=0A  */

$fp fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'convert.quoted-printable-decode');
fwrite($fp"Bu k=C3=BC=C3=A7=C3=BCk bir denemedir.=0A");
/* Çıktısı:  Bu küçük bir denemedir.
*/
?>