array_combine

(PHP 5, PHP 7)

array_combineAnahtarlar için bir dizi, değerler için ise başka bir dizi kullanarak bir ilişkisel dizi oluşturur

Açıklama

array_combine ( array $anahtarlar , array $değerler ) : array

anahtarlar dizisinden anahtarları, değerler dizisinden değerleri alıp oluşturduğu ilişkisel diziyi döndürür.

Değiştirgeler

anahtarlar

Anahtar olarak kullanılacak elemanları içeren dizi. Anahtar olarak geçersiz değerler string türüne dönüştürülür.

değerler

Değer olarak kullanılacak elemanları içeren dizi.

Dönen Değerler

Dizilerdeki eleman sayısı aynı değilse FALSE, aksi takdirde oluşturulan ilişkisel dizi döner.

Hatalar/İstisnalar

anahtarlar ve değerler Dizilerindeki eleman sayısı aynı değilse bir E_WARNING oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 Önceki sürümler boş dizilerde için FALSE döndürür ve bir E_WARNINGoluştururdu.

Örnekler

Örnek 1 - array_combine() örneği

<?php
$a 
= array('green''red''yellow');
$b = array('avocado''apple''banana');
$c array_combine($a$b);

print_r($c);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [green] => avocado
  [red]  => apple
  [yellow] => banana
)

Ayrıca Bakınız

 • array_merge() - Belirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
 • array_walk() - Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
 • array_values() - Bir dizinin tüm değerlerini döndürür