array_merge

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_mergeBelirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur

Açıklama

array_merge ( array $dizi1 [, array $... ] ) : array

Belirtilen dizilerin elemanlarını bir öncekinin elemanlarının ardına eklemek suretiyle yeni bir dizi oluşturur ve bu diziyi döndürür.

Eğer dizilerde aynı anahtara sahip elemanlar varsa sonraki dizinin elemanı öncekinin yerine konur. Ancak, eğer diziler sayısal anahtarlar içeriyorsa sonraki değer öncekinin üzerine yazılmaz, sona eklenir.

Belirtilen dizi sayısal indisli ise sonuç dizisndeki indisler sıfırdan başlayarak yeniden oluşturulur.

Değiştirgeler

dizi1

Diğerlerinin ardına ekleneceği dizi.

dizi2

Katıştırılacak diğer dizilerin değişkenlerinin listesi.

Dönen Değerler

Elde edilen diziyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_merge() örneği

<?php
$array1 
= array("color" => "red"24);
$array2 = array("a""b""color" => "green""shape" => "trapezoid"4);
$result array_merge($array1$array2);
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [color] => green
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => a
  [3] => b
  [shape] => trapezoid
  [4] => 4
)

Örnek 2 - Basit array_merge() örneği

<?php
$dizi1 
= array();
$dizi2 = array(=> "veri");
$sonuç array_merge($dizi1$dizi2);
?>

Sayısal anahtarların yeniden numaralanacağını unutmayın!

Array
(
  [0] => veri
)

İkinci dizideki elemanlar birinci diziye eklerken sirinci dizideki elemanların üzerine yazılmaması ve yeniden indislenmemesi için + (dizi birleştirme) işlecini kullanın:

<?php
$dizi1 
= array(=> 'sıfır_a'=> 'iki_a'=> 'üç_a');
$dizi2 = array(=> 'bir_b'=> 'üç_b'=> 'dört_b');
$sonuç $dizi1 $dizi2;

var_dump($sonuç);
?>

Birinci dizideki anahtarlar korunur. Bir anahtar iki dizide de mevcutsa birincisi kullanılır ikinci dizideki yok sayılır.

array(5) {
 [0]=>
 string(9) "sıfır_a"
 [2]=>
 string(5) "iki_a"
 [3]=>
 string(6) "üç_a"
 [1]=>
 string(5) "bir_b"
 [4]=>
 string(7) "dört_b"
}

Örnek 3 - array türünde olmayan dizilerle array_merge()

<?php
$ilk 
'foo';
$son = array(=> 'bar');
$sonuc array_merge((array)$ilk, (array)$son);
print_r($sonuc);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

  Array
  (
    [0] => foo
    [1] => bar
  )

Ayrıca Bakınız