array_flip

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_flipBir dizideki anahtarlarla değerleri yer değiştirir

Açıklama

array_flip ( array $dizi ) : array

array_flip() işlevi belirtilen dizinin anahtarlarını değer, değerlerini anahtar olarak içeren bir dizi döndürür.

Belirtilen dizi içindeki değerlerin anahtar olarak geçerli olmaları gerekir, yani ya integer ya da string türünde olmaları gerekir. Değerlerden birinin türü bu türlerden biri değilse bir uyarı verilir ve bu anahtar/değer çifti dönen dizide bulunmaz.

Bir değer birden fazla elemanda varsa değer olarak sonuncusunun anahtarı kullanılır, diğerlerinin anahtarları kaybedilmiş olur.

Değiştirgeler

dizi

Anahtarları ile değerleri yer değiştirilecek dizi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa NULL, aksi takdirde belirtilen dizinin anahtarlarını değer, değerlerini anahtar olarak içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_flip() örneği

<?php
$trans 
array_flip($trans);
$original strtr($str$trans);
?>

Örnek 2 - Kayıplı array_flip() örneği

<?php
$trans 
= array("a" => 1"b" => 1"c" => 2);
$trans array_flip($trans);
print_r($trans);
?>

$trans dizisi şöyle olur:

Array
(
    [1] => b
    [2] => c
)

Ayrıca Bakınız

  • array_values() - Bir dizinin tüm değerlerini döndürür
  • array_keys() - Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür
  • array_reverse() - Diziyi tersine sıralayıp döndürür