array_intersect_assoc

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

array_intersect_assocDizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır

Açıklama

array_intersect_assoc ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ] ) : array

array_intersect_assoc() işlevi tüm değiştirgelerinde mevcut olan dizi1 değerlerini içeren bir dizi döndürür. array_intersect() işlevinin aksine karşılaştırmada anahtarların kullanıldığına dikkat ediniz.

Değiştirgeler

dizi1

Diğer dizilerin karşılaştırılacağı ilk dizi.

dizi2

Değerleri ilk dizi ile karşılaştırılacak dizi.

...

Değerleri ilk dizi ile karşılaştırılacak diğer dizilerin değişkenlerinin listesi.

Dönen Değerler

Tüm değiştirgelerde mevcut dizi1 değerlerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_intersect_assoc() örneği

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "green""b" => "yellow""blue""red");
$result_array array_intersect_assoc($array1$array2);
print_r($result_array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => green
)

Örnekte gördüğünüz gibi her iki dizide de sadece "a" => "green" ortak olduğundan dönen dizi sadece bu elemanı içermektedir. "red" değerinin döndürülmeme sebebi birinci dizide indisi 0 iken ikinci dizide 1 olmasıdır. "b" değerinin döndürülmeme sebebi de değerinin her dizide farklı olmasıdır.

İki elemanın eşit olması için sadece ve sadece (string) $elem1 === (string) $elem2 olmalıdır. Başka bir deyişle, elemanların dizgesel gösterimleri aynı olmalıdır.

Ayrıca Bakınız

  • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_uassoc() - Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
  • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır