Dizi İşleçleri

Dizi İşleçleri
Örnek İsim Sonuç
$a + $b Birleşim $a ve $b'nin birleşimi.
$a == $b Eşitlik $a ve $b aynı anahtar/değer çiftlerine sahipse sonuç doğrudur.
$a === $b Aynılık $a ve $b aynı anahtar/değer çiftlerine sahipse ve bunların sırası ve türleri aynıysa sonuç doğrudur.
$a != $b Eşitsizlik $a ve $b birbirine eşit değilse sonuç doğrudur.
$a <> $b Eşitsizlik $a ve $b birbirine eşit değilse sonuç doğrudur.
$a !== $b Farklılık $a ve $b aynı dizi değilse sonuç doğrudur.

+ işleci sol taraf dizisini sağ taraf dizisine ekleyip sağ taraf dizisini döndürür. Her iki dizinin anahtarları alınır, sol taraf dizisinin elemenları alınır ve sağ taraf dizisindeki eşleşen elemanlar yok sayılır.

<?php
$a 
= array("a" => "elma""b" => "armut");
$b = array("a" => "vişne""b" => "kiraz""c" => "çilek");

$c $a $b;
echo 
"\$a ve \$b'nin birleşimi: \n";
var_dump($c);

$c $b $a;
echo 
"\$b ve \$a'nın birleşimi: \n";
var_dump($c);

$a += $b// $a += $b'nin birleşimi $a ve $b'dir
echo "\$a += \$b'nin birleşimi: \n";
var_dump($a);
?>
Betik çalıştırıldığında şu çıktıyı verir:
$a ve $b'nin birleşimi:
array(3) {
 ["a"]=>
 string(4) "elma"
 ["b"]=>
 string(5) "armut"
 ["c"]=>
 string(6) "çilek"
}
$b ve $a'nın birleşimi:
array(3) {
 ["a"]=>
 string(6) "vişne"
 ["b"]=>
 string(5) "kiraz"
 ["c"]=>
 string(6) "çilek"
}
$a += $b'nin birleşimi:
array(3) {
 ["a"]=>
 string(5) "elma"
 ["b"]=>
 string(6) "muz"
 ["c"]=>
 string(6) "çilek"
}

Aynı anahtar ve değere sahip dizi elemanları birbirine eşit kabul edilir.

Örnek 1 - Dizilerin karşılaştırılması

<?php
$a 
= array("elma""armut");
$b = array(=> "armut""0" => "elma");

var_dump($a == $b); // bool(true)
var_dump($a === $b); // bool(false)
?>

Ayrıca, array türünün açıklamasına ve Dizi İşlevleri bölümüne de bakınız.