array_pad

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_padDizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir

Açıklama

array_pad ( array $girdi , int $yeni_boyut , mixed $dolgu ) : array

array_pad() işlevi yeni elemanlara dolgu değerini yerleştirerek yeni_boyut elemanlı bir dizi ile döner. Eğer yeni_boyut olarak pozitif bir değer belirtilmişse yeni elemanlar dizinin sonuna, negatif bir değer için ise dizinin başına eklenir. Eğer yeni_boyut'un mutlak değeri dizinin mevcut boyutundan küçük veya ona eşitse dizide değişiklik olmaz. Bir seferde en fazla 1048576 eleman belirtilebilir.

Değiştirgeler

girdi

Değer eklenecek dizi.

yeni_boyut

Dizinin yeni boyutu.

dolgu

girdi dizisinin eleman sayısı yeni_boyut'tan kısa ise eklenecek elemanların değeri.

Dönen Değerler

girdi dizisinin yeni elemanlarına dolgu değeri yerleştirilerek elde edilen yeni_boyut elemanlı yeni bir dizi ile döner. Eğer yeni_boyut olarak pozitif bir değer belirtilmişse yeni elemanlar dizinin sonuna, negatif bir değer için ise dizinin başına eklenir. Eğer yeni_boyut'un mutlak değeri dizinin mevcut boyutundan küçük veya ona eşitse dizide değişiklik olmaz.

Örnekler

Örnek 1 - array_pad() örneği

<?php
$input 
= array(12109);

$result array_pad($input50);
// sonuç: array(12, 10, 9, 0, 0)

$result array_pad($input, -7, -1);
// sonuç: array(-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)

$result array_pad($input2"noop");
// dizide değişiklik olmaz
?>

Ayrıca Bakınız

  • array_fill() - Bir diziyi değerlerle doldurur
  • range() - Belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur