range

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

rangeBelli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur

Açıklama

range ( mixed $düşük , mixed $yüksek [, number $adım ] ) : array

Aralığı belirtilen elemanları içeren bir dizi oluşturur.

Değiştirgeler

düşük

Düşük değer.

yüksek

Yüksek değer.

adım

Bu değiştirge belirtilmişse eleman sırası artış değerini belirler. Bir pozitif sayı olmalıdır. Belirtilmezse 1 öntanımlıdır.

Dönen Değerler

düşük-yüksek aralığındaki elemanlardan oluşan bir dizi döner. Eğer düşük > yüksek ise sıralama yüksekten düşüğe doğru olur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 İsteğe bağlı adım değiştirgesi eklendi.
4.1.0'ten 4.3.2'ye kadar PHP'nin 4.1.0 ile 4.3.2 sürümleri arasında range() sayısal dizgeleri sayı değil dizge olarak görür ve bir karakter dizisi olarak ele alır. Örneğin, "4242" değeri "4" olarak ele alınır.
4.1.0 PHP 4.1.0 öncesinde range() sadece tamsayı dizileri artan sırada oluşturur. Dizgeler ve azalan sıralı tamsayı dizilerine destek 4.1.0 sürümünde eklenmiştir. Dizge değerlerin uzunluğu bir bayt ile sınırlıdır, dolayısıyla daha uzun dizgelerin sadece ilk karakteri kullanılır.

Örnekler

Örnek 1 - range() örnekleri

<?php
// array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
foreach (range(012) as $number) {
    echo 
$number;
}

// adım değiştirgesi 5.0.0 sürümünde devreye girdi
// array(0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)
foreach (range(010010) as $number) {
    echo 
$number;
}

// Dizgelere destek 4.1.0 sürümünde devreye girdi
// array('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i');
foreach (range('a''i') as $letter) {
    echo 
$letter;
}
// array('c', 'b', 'a');
foreach (range('c''a') as $letter) {
    echo 
$letter;
}
?>

Ayrıca Bakınız