array_push

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_pushBelli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler

Açıklama

array_push ( array &$dizi , mixed $değişken [, mixed $... ] ) : int

array_push() işlevi dizi dizisini bir yığıt olarak ele alır ve aktarılan değişkenleri yığıtın sonuna ekler. Yığıtın boyutu eklenen her değişken için bir artar. İşlevin davranışı her değişken için şu satırı işletmeye eşdeğerdir:

<?php
$array
[] = $var;
?>

Bilginize: Diziye sadece bir eleman ekleyecekseniz array_push() işlevi yerine $array[] = kullanmak daha iyidir.

Bilginize: array_push() işlevi ilk eleman bir dizi değilse bir uyarı verir. $dizi[] ile yeni bir dizi oluştururken böyle bir uyarı almazsınız.

Değiştirgeler

dizi

İşleme sokulacak dizi.

değişken

Diziye eklenecek değişken.

Dönen Değerler

Ekleme sonucunda dizideki eleman sayısı ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_push() örneği

<?php
$küme 
= array("elma""armut");
array_push($küme"muz""portakal");
print_r($küme);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => elma
  [1] => armut
  [2] => muz
  [3] => portakal
)

Ayrıca Bakınız

 • array_pop() - Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır
 • array_shift() - Dizini başlangıcından bir eleman çeker
 • array_unshift() - Bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler