array_rand

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_randBir diziden belli sayıda rasgele eleman döndürür

Açıklama

array_rand ( array $girdi [, int $istek_sayısı = 1 ] ) : mixed

array_rand() işlevi bir diziden belli sayıda rasgele eleman elde etmek için kullanılır.

Değiştirgeler

girdi

İşleme sokulacak dizi.

istek_sayısı

Kaç tane rasgele eleman döndürüleceği belirtilir.

Dönen Değerler

Sadece bir girdi almak istiyorsanız array_rand() işlevi diziden rasgele bir anahtarla döner. Aksi takdirde, rasgele elemanları içeren bir dizi döndürür. Böylece, diziden rasgele anahtarlar değerleriyle birlikte bir dizi olarak çekilmiş olur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.10 Elde edilen anahtar dizisi artık karılmıyor.
4.2.0Rasgele sayı üreteci özdevinimli tohumlanır.

Örnekler

Örnek 1 - array_rand() örneği

<?php
$input 
= array("Neo""Morpheus""Trinity""Cypher""Tank");
$rand_keys array_rand($input2);
echo 
$input[$rand_keys[0]] . "\n";
echo 
$input[$rand_keys[1]] . "\n";
?>

Ayrıca Bakınız