array_reduce

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

array_reduceBir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür

Açıklama

array_reduce ( array $girdi , callback $işlev [, int $ilk_değer ] ) : mixed

array_reduce() işlevi işlev işlevini girdi dizisinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür.

Değiştirgeler

girdi

Girdi olarak bir dizi.

işlev

Geriçağırım işlevi.

ilk_değer

Seçimlik ilk_değer değiştirgesi verilmişse ve dizi boşsa işlevin dönüş değeri ilk_değer olur, aksi takdirde işleme sokulan ilk değer belirtilen ilk_değer olur.

Dönen Değerler

Elde edilen sonucu döndürür.

Eğer dizi boşsa ve bir ilk_değer belirtilmemişse array_reduce() NULL döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_reduce() örneği

<?php
function rsum($v$w)
{
    
$v += $w;
    return 
$v;
}

function 
rmul($v$w)
{
    
$v *= $w;
    return 
$v;
}

$a = array(12345);
$x = array();
$b array_reduce($a"rsum");
$c array_reduce($a"rmul"10);
$d array_reduce($x"rsum"1);
?>

İşlem sonucunda $b 15, $c ise 1200 (= 10*1*2*3*4*5) değerini içerirken $d 1 içerir.

Ayrıca Bakınız