bccomp

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bccompİki keyfi duyarlıklı sayıyı karşılaştırır

Açıklama

bccomp ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] ) : int

sol_terim ile sag_terim'i karşılaştırır ve sonucu tamsayı olarak geri verir.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim.

olcek

Seçime bağlı olcek değiştirgesi, karşılaştırmada dikkate alınacak ondalık bölümden sonraki hane sayısını ayarlar.

Dönen Değerler

Eğer iki terim eşitse 0 döndürür, sol_terim sag_terim'den büyükse 1, değilse -1 döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bccomp() örneği

<?php

echo bccomp('1''2') . "\n";   // -1
echo bccomp('1.00001''1'3); // 0
echo bccomp('1.00001''1'5); // 1

?>