bcadd

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcaddİki keyfi duyarlıklı sayıyı toplar

Açıklama

bcadd ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] ) : string

sol_terim ile sag_terim toplamını alır.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

İki terimin toplamını dizge olarak verir.

Örnekler

Örnek 1 bcadd() örneği

<?php

$a 
'1.234';
$b '5';

echo 
bcadd($a$b);     // 6
echo bcadd($a$b4);  // 6.2340

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcsub() - Keyfi duyarlıklı sayılar arasında çıkartma işlemi yapar