bcdiv

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcdivİki keyfi duyarlıklı sayıyı böler

Açıklama

bcdiv ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] ) : string

sol_terim ile sag_terim arasında bölme işlemi yapar.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Bölme sonucunu dizge olarak hesaplar. Eğer sag_terim 0'sa NULL geri döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bcdiv() örneği

<?php

echo bcdiv('105''6.55957'3);  // 16.007

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcmul() - İki keyfi duyarlıklı sayıyı çarpar