BC Math İşlevleri

İçindekiler

  • bcadd — İki keyfi duyarlıklı sayıyı toplar
  • bccomp — İki keyfi duyarlıklı sayıyı karşılaştırır
  • bcdiv — İki keyfi duyarlıklı sayıyı böler
  • bcmod — Keyfi duyarlıklı sayılarda bölme işleminden kalanı bulur
  • bcmul — İki keyfi duyarlıklı sayıyı çarpar
  • bcpow — Keyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar
  • bcpowmod — Önce bir keyfi duyarlıklı sayının diğerine göre üs alma işlemini yapar, sonra sonucun modüle göre kalanını bulur
  • bcscale — Bütün bc matematik işlevleri için öntanımlı ölçek değiştirgesini ayarlar
  • bcsqrt — Keyfi duyarlıklı bir sayının karekök alma işlemini yapar
  • bcsub — Keyfi duyarlıklı sayılar arasında çıkartma işlemi yapar