bcmod

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcmodKeyfi duyarlıklı sayılarda bölme işleminden kalanı bulur

Açıklama

bcmod ( string $sol_terim , string $modul ) : string

sol_terim'in modul'e bölünmesinden kalanı bulur

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

modul

Dizge olarak modül.

Dönen Değerler

Dizge olarak kalanı veya modul 0 ise NULL döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bcmod() örneği

<?php
echo bcmod('4''2'); // 0
echo bcmod('2''4'); // 2
?>

Ayrıca Bakınız

  • bcdiv() - İki keyfi duyarlıklı sayıyı böler