bcmul

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcmulİki keyfi duyarlıklı sayıyı çarpar

Açıklama

bcmul ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] ) : string

sol_terim ile sag_terim'i çarpar.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Sonucu dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bcmul() örneği

<?php
echo bcmul('1.34747474747''35'3); // 47.161
echo bcmul('2''4'); // 8
?>

Ayrıca Bakınız

  • bcdiv() - İki keyfi duyarlıklı sayıyı böler