bcscale

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcscaleBütün bc matematik işlevleri için öntanımlı ölçek değiştirgesini ayarlar

Açıklama

bcscale ( int $olcek ) : bool

Sonradan bir ölçek belirtilmeden çağrılan bütün bc matematik işlevleri için öntanımlı ölçek değiştirgesini ayarlar.

Değiştirgeler

olcek

Ölçek katsayısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 bcscale() örneği

<?php

// ontanimli olcek : 3
bcscale(3);
echo 
bcdiv('105''6.55957'); // 16.007

// bcscale() cagrilmamasi ile esdegerdir
echo bcdiv('105''6.55957'3); // 16.007

?>