bcpowmod

(PHP 5, PHP 7)

bcpowmodÖnce bir keyfi duyarlıklı sayının diğerine göre üs alma işlemini yapar, sonra sonucun modüle göre kalanını bulur

Açıklama

bcpowmod ( string $sol_terim , string $sag_terim , string $modul [, int $olcek ] ) : string

sol_terim'in sag_terim'e göre üssünü bulur, sonucun modul ile kalanını bulur.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim.

modul

Dizge olarak modül.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Dizge olarak sonucu veya modul 0 ise NULL döndürür.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev kalan bulma işlemleri yaptığı için doğal olmayan sayılar beklenmeyen sonuçlar verebilir. Doğal sayı 0 olmayan herhangi bir pozitif tamsayıdır.

Örnekler

Örnekteki 2 deyim denktir. Bununla birlikte bcpowmod() deyimi daha az zamanda sonuç verir ve daha büyük değiştirgeleri kabul eder.

<?php
$a 
bcpowmod($x$y$mod);

$b bcmod(bcpow($x$y), $mod);

// $a ve $b sonuclari esittir.

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcpow() - Keyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar
  • bcmod() - Keyfi duyarlıklı sayılarda bölme işleminden kalanı bulur