bcsqrt

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcsqrtKeyfi duyarlıklı bir sayının karekök alma işlemini yapar

Açıklama

bcsqrt ( string $terim [, int $olcek ] ) : string

terim'in karekökünü döndürür.

Değiştirgeler

terim

Dizge olarak terim.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Dizge olarak karekökü veya terim negatifse NULL döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bcsqrt() örneği

<?php

echo bcsqrt('2'3); // 1.414

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcpow() - Keyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar