bzcompress

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzcompressVerilen dizgiyi bzip2 kodlamalı olarak sıkıştırır

Açıklama

bzcompress ( string $kaynak [, int $blokboyu = 4 [, int $katsayı = 0 ]] ) : mixed

bzcompress() verilen dizgiyi bzip2 türünde sıkıştırır ve bzip2 kodlu veri olarak döndürür.

Değiştirgeler

kaynak

Sıkıştırılacak dizgi.

blokboyu

Sıkıştırma esnasında kullanılacak blok boyu belirtilir. Bu değer 1 ile 9 arasında olmalıdır. 9 değeri en iyi sıkıştırmayı sağlamakla birlikte daha fazla özkaynak kullanır.

katsayı

Bu değer verilen sıkıştırma aşamasının en kötü senaryo durumunda nasıl davranacağını belirtir. (Sık tekrarlı, asimetrik) Bu değer 0 ile 250 arasında değişir. 0 özel bir durumdur.

katsayı değerinden bağımsız olarak, üretilen çıktı aynı olur.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmamışsa sıkıştırılmış dizgi ile aksi takdirde hata numarası ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - Veri sıkıştırma

<?php
$bilgi 
"örnek bilgi";
$bzbilgi bzcompress($bilgi9);
echo 
$bzbilgi;
?>

Ayrıca Bakınız