bzdecompress

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzdecompressBzip2 ile sıkıştırılmış veriyi açar

Açıklama

bzdecompress ( string $kaynak [, int $ufak = 0 ] ) : mixed

bzdecompress() verilen bzip2 kodlu verinin sıkıştırmasını açar.

Değiştirgeler

kaynak

Sıkıştırılmış haldeki dizge.

ufak

Eğer TRUE ise farklı bir açma algoritması uygulanır ve işlem sırasında daha az bellek kullanılır ancak işlem hızı yarıya düşer. (Gereksinim duyulan azami bellek miktarı yaklaşık 2300K civarına düşer)

Ayrıntılı bilgi için » bzip2 belgelerine bakınız.

Dönen Değerler

Hata oluşmamışsa sıkıştırması açılmış dizgeyle aksi takdirde hata numarası ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dizgenin sıkıştırmasının açılması

<?php
$ilk 
"Bu dizgiyi sıkıştıralım...";
$bzilk bzcompress($ilk);

echo 
"Sıkıştırılmış Dizgi: ";
echo 
$bzilk;
echo 
"\n<br />\n";

$ikinci bzdecompress($bzilk);
echo 
"Açılmış Dizgi: ";
echo 
$ikinci;
echo 
"\n<br />\n";
?>

Ayrıca Bakınız

  • bzcompress() - Verilen dizgiyi bzip2 kodlamalı olarak sıkıştırır