bzopen

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzopenBzip2 sıkıştırmalı bir dosyayı açar

Açıklama

bzopen ( string $dosyaadı , string $kip ) : resource

bzopen() bzip2 (.bz2) türündeki dosyaları okuma ve yazma amacıyla açar.

Değiştirgeler

dosyaadı

Açılacak dosyanın adı.

kip

fopen() işlevine benzer şekilde sadece okuma amaçlı ise 'r', sadece yazma amaçlı ise 'w' desteklenir. Bunlar dışındaki herşey için işlev FALSE döndürür.

Dönen Değerler

Eğer dosya açma işlemi başarılamazsa bzopen() geriye FALSE döndürür. Aksi takdirde yeni açılan dosyaya ait bir bzip2 dosya tanıtıcısı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - bzopen() örneği

<?php

$dosya 
'/tmp/abc.bz2';

$bz bzopen($file'r') or die("Belirtilen $dosya dosyası açılamadı.");

bzclose($bz);

?>

Ayrıca Bakınız