bzflush

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzflushTampondaki bilginin tamamını yazmaya zorlar

Açıklama

bzflush ( resource $bz ) : int

bz dosya tanıtıcısı için tamponda tutulan bzip2 verisinin tümünü yazmaya zorlar.

Değiştirgeler

bz

Dosya tanıtıcısı. Geçerli ve bzopen() işlevi tarafından açılmış bir dosyayı göstermelidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • bzread() - Bzip2 dosyasını ikil olarak okur
  • bzwrite() - Bzip2 dosyasını ikil olarak yazar