bzread

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzreadBzip2 dosyasını ikil olarak okur

Açıklama

bzread ( resource $bz [, int $uzunluk = 1024 ] ) : string

bzread(), bzip2 dosya tanıtıcısı verilen dosyayı okur.

Sıkıştırıması açılmış veri belirtilen uzunluk baytlık uzunluğa eriştiği zaman veya dosya sonuna varıldığı zaman okuma işlemi sona erer.

Değiştirgeler

bz

Dosya tanıtıcısı. Geçerli ve bzopen() işlevi tarafından açılmış bir dosyayı göstermelidir.

uzunluk

Eğer belirtilmemişse, bzread() her seferinde 1024 baytlık sıkıştırması açılmış veri okuyacaktır.

Dönen Değerler

Sıkıştırması açılmış veriyi veya hata durumunda FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - bzread() örneği

<?php

$dosya 
'/tmp/foo.bz2';
$bz bzopen($dosya'r') or die("Belirtilen $dosya dosyası açılamadı.");

$acilmis_icerik '';
while (!
feof($bz)) {
  
$acilmis_icerik .= bzread($bz4096);
}
bzclose($bz);

echo 
"Belirtilen dosya $dosya içeriği: <br />\n";
echo 
$acilmis_icerik;

?>

Ayrıca Bakınız

  • bzwrite() - Bzip2 dosyasını ikil olarak yazar
  • feof() - Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar
  • bzopen() - Bzip2 sıkıştırmalı bir dosyayı açar