bzwrite

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzwriteBzip2 dosyasını ikil olarak yazar

Açıklama

bzwrite ( resource $bz , string $veri [, int $uzunluk ] ) : int

bzwrite() verilen dizgeyi sıkıştırarak belirtilen bzip2 akımına yazar.

Değiştirgeler

bz

Dosya tanıtıcı. Geçerli ve bzopen() işlevi tarafından açılmış bir dosyayı göstermelidir.

veri

Yazılacak veri.

uzunluk

Eğer belirtilmişse, belirtilen uzunluk bayta erişilince (açılmış halde) veya belirtilen veri'nin sonuna gelinmişse yazma işlemi sona erer.

Dönen Değerler

Yazılan baytların sayısı ile veya hata durumunda FALSE ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - bzwrite() örneği

<?php

$str 
'bu yazıyı sıkıştırıp yazalım';
$bz bzopen('/tmp/abc.bz2''w');
bzwrite($bz$strstrlen($str));
bzclose($bz);

?>

Ayrıca Bakınız

  • bzread() - Bzip2 dosyasını ikil olarak okur
  • bzopen() - Bzip2 sıkıştırmalı bir dosyayı açar