chr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chrKodu belirtilen karakteri döndürür

Açıklama

chr ( int $ascii ) : string

Kodu ascii ile belirtilen karakteri döndürür.

ord() işlevinin zıddıdır.

Değiştirgeler

ascii

Karakterin ASCII kodu.

Dönen Değerler

Belirtilen karakter.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
6.0.0 Bu işlevde artık sadece 255'den küçük karakterler değil tüm karakterlerin karakter kodları kabul ediliyor.

Örnekler

Örnek 1 - chr() örneği

<?php
$dizge 
"The string ends in escape: ";
$dizge .= chr(27); /* $dizgenin sonuna kaçış karakterini ekleyelim */

/* Aslında bu daha kullanışlıdır */
$dizge sprintf("The string ends in escape: %c"27);
?>

Ayrıca Bakınız