ord

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ordKarakterin ASCII değerini döndürür

Açıklama

ord ( string $dizge ) : int

dizge dizgesinin ilk karakterinin ASCII değerini döndürür.

Bu işlev chr() işlevinin tersidir.

Değiştirgeler

dizge

Bir karakter.

Dönen Değerler

ASCII değeri bir tamsayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ord() örneği

<?php
$str 
"\n";
if (
ord($str) == 10) {
    echo 
"\$str dizgesinin ilk karakteri bir satırsonudur.\n";
}
?>

Ayrıca Bakınız