define_syslog_variables

(PHP 4, PHP 5 < 5.4.0)

define_syslog_variablesSyslog ile ilgili tüm değişkenleri ilklendirir

Açıklama

define_syslog_variables ( void ) : void

Syslog işlevlerinde kullanılan tüm değişkenleri ilklendirir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Syslog değişkenleri
Değişken Eşdeğer sabit Anlamı Ek bilgi
$LOG_EMERG LOG_EMERG Sistem kullanışsız  
$LOG_ALERT LOG_ALERT Eylem hemen ele alınmalı  
$LOG_CRIT LOG_CRIT Hayati durumlar  
$LOG_ERR LOG_ERR Hata durumları  
$LOG_WARNING LOG_WARNING Uyarı durumları  
$LOG_NOTICE LOG_NOTICE Normal, fakat önemli durumlar  
$LOG_INFO LOG_INFO Bilgilendirme iletisi  
$LOG_DEBUG LOG_DEBUG Hata ayıklama iletileri  
$LOG_KERN LOG_KERN Sistem çekirdeği iletileri  
$LOG_USER LOG_USER Soysal kullanıcı seviyesi iletiler  
$LOG_MAIL LOG_MAIL Eposta alt sistemi  
$LOG_DAEMON LOG_DAEMON Diğer sistem süreçleri  
$LOG_AUTH LOG_AUTH Güvenlik/kimlik doğrulama iletileri  
$LOG_SYSLOG LOG_SYSLOG Dahili olarak syslogd tarafından üretilen iletiler Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LPR LOG_LPR Satır yazıcı alt sistemi  
$LOG_NEWS LOG_NEWS USENET haber grupları alt sistemi HP-UX üzerinde kullanılmaz.
$LOG_CRON LOG_CRON Zamanlama süreçleri (cron ve at) Bütün platformlarda kullanılabilir değildir.
$LOG_AUTHPRIV LOG_AUTHPRIV Güvenlik/kimlik doğrulama iletileri (özel) AIX üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL0 LOG_LOCAL0 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL1 LOG_LOCAL1 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL2 LOG_LOCAL2 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL3 LOG_LOCAL3 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL4 LOG_LOCAL4 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL5 LOG_LOCAL5 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL6 LOG_LOCAL6 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_LOCAL7 LOG_LOCAL7 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Windows ve Netware üzerinde kullanılmaz.
$LOG_PID LOG_PID Her iletide PID'i de içer.  
$LOG_CONS LOG_CONS Veriyi sistem günlüğüne gönderirken bir hata oluşursa doğrudan sistem konsoluna yaz.  
$LOG_ODELAY LOG_ODELAY İlk ileti günlüğe kaydolana kadar bağlantı açılışını ertele.  
$LOG_NDELAY LOG_NDELAY Günlük kayıtçısına hemen bir bağlantı aç.  
$LOG_NOWAIT LOG_NOWAIT   BeOS üzerinde kullanılmaz.
$LOG_PERROR LOG_PERROR Günlük iletisini ayrıca standart hataya da yaz. AIX üzerinde kullanılmaz.
Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 6.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Örnekler

Örnek 1 - define_syslog_variables() örneği

<?php
// Bakalım, syslog değişkenleri tanımlanmış mı?
if(!get_cfg_var('define_syslog_variables'))
{
    
define_syslog_variables();
}

// Günlüğü açalım
openlog(''$LOG_ODELAY$LOG_MAIL $LOG_USER);

// Betiğin devamı ...
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
6.0.0 İşlev PHP'den kaldırıldı.
5.3.0 Bu işlev artık bir E_DEPRECATED uyarısı veriyor.

Ayrıca Bakınız

  • openlog() - Sistem günlükçüsüne erişim için bağlantı açar
  • syslog() - Bir sistem günlüğü iletisi üretir
  • closelog() - Sistem günlükçüsü bağlantısını kapatır