com_print_typeinfo

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

com_print_typeinfoİncelenebilecek şekilde PHP sınıf tanımını yazar

Açıklama

com_print_typeinfo ( object $comNesne [, string $arayuz [, bool $baglama ]] ) : bool

İşlevin amacı olay bağlamada kullanmak için sınıf yapısının üretilmesidir. İşlevi ayrıca, içbakış arayüzlerinin desteklediği kadar, herhangi bir COM nesnesinin dökümünü üretmek için kullanabilirsiniz, görüntülemek istediğiniz arayüz adını bilmeniz gerekmektedir.

Değiştirgeler

comNesne

comNesne değiştirgesi ya COM nesnesinin bir örneği ya da tür kütüphane adı (com_load_typelib() işlevinde gösterilen kurallara göre çözümlenecektir) olmalıdır.

arayuz

Göstermek istediğiniz, IDispatch türevinden, arayüz adı.

baglama

TRUE olarak düzelenirse karşılık gelen bağlama arayüzü gösterilecektir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız