ctype_digit

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_digitSınama, rakamlar için yapılır

Açıklama

ctype_digit ( string $metin ) : bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi rakamlardan oluşuyorsa TRUE döner.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak dizge.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer rakam ise TRUE, değilse FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 PHP 5.1.0 öncesinde, metin boş bir dizge bile olsa bu işlev TRUE döndürürdü.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_digit() örneği

<?php
$dizgeler 
= array('1820.20''10002''wsl!12');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
    if (
ctype_digit($dizge)) {
        echo 
"$dizge tamamen rakamlardan oluşuyor.\n";
    } else {
        echo 
"$dizge tamamen rakamlardan oluşmuyor.\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1820.20 tamamen rakamlardan oluşmuyor.
10002 tamamen rakamlardan oluşuyor.
wsl!12 tamamen rakamlardan oluşmuyor.

Örnek 2 - ctype_digit() (dizgelerle tamsayıları karşılaştırma) örneği

<?php

$numeric_string 
'42';
$integer        42;

ctype_digit($numeric_string);  // true
ctype_digit($integer);         // false

is_numeric($numeric_string);   // true
is_numeric($integer);          // true
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlevin işe yaraması için değiştirgesi bir dizge olmalıdır. Bir tamsayı verilirse daima FALSE döndürür. Bununla birlikte HTML formlarının sayısal dizge döndürdüklerini, tamsayı döndürmediklerini hatırlamakta fayda var. Ayrıca, veri türleri bölümüne de bakınız.

Ayrıca Bakınız

  • ctype_alnum() - Sınama, abecesayısal karakterler için yapılır
  • ctype_xdigit() - Sınama, onaltılık rakamlar için yapılır
  • is_numeric() - Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar