is_string

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_stringDeğişken string türünde mi diye bakar

Açıklama

is_string ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişken string türündeyse TRUE döner.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken string türündeyse TRUE aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_string() örneği

<?php
if (is_string("23")) {
    echo 
"dizgedir\n";
} else {
    echo 
"dizge değildir\n";
}
var_dump(is_string('abc'));
var_dump(is_string("23"));
var_dump(is_string(23.5));
var_dump(is_string(true));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

dizgedir
bool(true)
bool(true)
bool(false)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar