is_numeric

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_numericDeğişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar

Açıklama

is_numeric ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişkenin değeri bir sayı ise bu işlev TRUE döndürür. Sayısal dizgeler isteğe bağlı bir işaret, bir miktar rakam, isteğe bağlı bir ondalık ve üstel kısımdan oluşur. Bu bakımdan +0123.45e6 geçerli bir sayısal değerdir. İşaretsiz, ondalık ve üstel kısımları olmadan onaltılık (0xFF) gösterim de kabul edilir.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişkenin değeri bir sayı veya sayısal bir dizge ise TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - is_numeric() örnekleri

<?php
$tests 
= Array(
    
"42",
    
1337,
    
"1e4",
    
"sayısal değil",
    Array(),
    
9.1
    
);

foreach(
$tests as $element)
{
  if(
is_numeric($element))  {
      echo 
"'{$element}' sayısaldır"PHP_EOL;
  } else {
      echo 
"'{$element}' sayısal DEĞİLdir"PHP_EOL;
  }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'42' sayısaldır
'1337' sayısaldır
'1e4' sayısaldır
'not numeric' sayısal DEĞİLdir
'Array' sayısal DEĞİLdir
'9.1' sayısaldır

Ayrıca Bakınız

  • ctype_digit() - Sınama, rakamlar için yapılır
  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
  • is_null() - Bir değişkenin değerinin NULL olup olmadığına bakar
  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar