is_int

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_intDeğişken bir tamsayı mı diye bakar

Açıklama

is_int ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişkenin değeri bir tamsayı ise bu işlev TRUE döndürür.

Bilginize:

Değişkenin değerinin bir sayı veya bir sayısal dizge olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız is_numeric() işlevini kullanın.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişkenin değeri tamsayı ise TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - is_int() örneği

<?php
if (is_int(23)) {
    echo 
"tamsayıdır\n";
} else {
    echo 
"tamsayı değildir\n";
}
var_dump(is_int(23));
var_dump(is_int("23"));
var_dump(is_int(23.5));
var_dump(is_int(true));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

tamsayıdır
bool(true)
bool(false)
bool(false)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_numeric() - Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar