realpath

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

realpathNormalleştirilmiş mutlak dosya yolunu döndürür

Açıklama

realpath ( string $yol ) : string

realpath() işlevi tüm sembolik bağları genişletir ve '/./', '/../' gösterimlerini çözümleyip belirtilen yol'a bir '/' ekler ve normalleştirilmiş mutlak dosya yolu olarak döndürür.

Değiştirgeler

yol

Sınanacak dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda normalleştirilmiş mutlak dosya yolunu döndürür. Sonuç hiçbir sembolik bağ, '/./' veya '/../' bileşenlerini içermez.

Başarısızlık durumunda, örneğin dosya mevcut olmadığında realpath() FALSE ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 5.3.0 öncesinde, *BSD sistemlerde sadece sonuncu yol bileşeninin mevcut olmaması durumunda realpath() başarısız olmaz.

Örnekler

Örnek 1 - realpath() örneği

<?php
chdir
('/var/log/');
echo 
realpath('./../../etc/passwd');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

/etc/passwd

Örnek 2 - Windows'ta realpath()

Windows'ta realpath() Unix tarzı dosya yolunu Windows tarzı dosya yoluna dönüştürür.

<?php
echo realpath('/windows/system32');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

C:\WINDOWS\System32

Ayrıca Bakınız

  • basename() - Dosya yolunun dosya ismi bileşenini döndürür
  • dirname() - Belirtilen dosya yolunun dizin bileşenini döndürür
  • pathinfo() - Bir dosya yolu hakkında bilgi döndürür