eregi

(PHP 4, PHP 5)

eregiDüzenli ifadeyi harf büyüklüğüne duyarsız olarak eşleştirir

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

eregi ( string $şablon , string $dizge [, array &$gruplar ] ) : int

Harflerle eşleştirme sırasında harf büyüklüğünü dikkate almaması dışında ereg() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

şablon

Harf büyüklüğüne duyarsız düzenli ifade.

dizge

Girdi dizgesi.

gruplar

şablon içindeki parantezli alt gruplarla eşleşme sağlanırsa ve işlev bu değiştirge belirtilerek çağrılmışsa eşleşen gruplar gruplar dizisinin elemanlarına yerleştirilir.

$gruplar[1] soldan itibaren ilk parantezli grupla eşleşen alt dizgeyi, $gruplar[2] ikincisini, vb. içerecektir. $gruplar[0] eşleşen dizgenin tamamını içerir.

Dönen Değerler

şablon, dizge içinde bulunmuşsa eşleşen dizgenin uzunluğu, eşleşme sağlanamazsa veya bir hata oluşursa FALSE döner.

Seçimlik gruplar değiştirgesi aktarılmamışsa veya eşleşen dizge uzunluğu 0 ise bu işlev 1 değerini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - eregi() örneği

<?php
$string 
'XYZ';
if (
eregi('z'$string)) {
    echo 
"'$string' dizgesi bir 'z' veya 'Z' içeriyor!";
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • ereg() - Düzenli ifadeyi eşleştirir
  • ereg_replace() - Düzenli ifadeye göre dizgede değişiklik yapar
  • eregi_replace() - Düzenli ifadeye göre dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak değişiklik yapar
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • quotemeta() - Özel anlamı olan karakterleri tersbölü ile önceler