split

(PHP 4, PHP 5)

splitBelirtilen dizgeyi düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

split ( string $şablon , string $dizge [, int $sınır = -1 ] ) : array

Belirtilen dizgeyi düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler.

Değiştirgeler

şablon

Harf büyüklüğüne duyarlı düzenli ifade.

Düzenli ifadelere özgü karakterlerden birine göre bölme yapmak isterseniz o karakteri öncelemeniz gerekir. Eğer split() işlevinin (veya bu konu ile ilgili diğer düzenli ifade işlevlerinin) tuhaf şeyler yaptığını düşünüyorsanız, PHP dağıtımının regex/ alt dizininde bulunan regex.7 kılavuz sayfasını okuyunuz. Bir kılavuz sayfası olması nedeniyle kabukta man /usr/local/src/regex/regex.7 komutunu vererek dosyayı okuyabilirsiniz.

dizge

Girdi dizgesi.

sınır

Bu değiştirge belirtilmişse, son elemanında dizge'nin kalanını içermek üzere en fazla sınır sayıda eleman içeren bir dizi dönecektir.

Dönen Değerler

Her elemanında, dizge dizgesinin, sınırları harf büyüklüğüne duyarlı şablon düzenli ifadesine göre belirlenen, alt dizgelerini içeren bir dizi döner.

şablon ile eşleşen n alt dizge varsa dönen dizi n+1 eleman içerecektir. Örneğin, şablon ile eşleşen hiçbir alt dizge yoksa, işlev tek elemanlı bir dizi döndürecektir. Bu durum dizge dizgesinin boş olduğu durumda da geçerlidir. Bir hata oluşursa işlev FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - split() örneği - 1

/etc/passwd dosyasının her satırındaki ilk dört alanı seçmek için:

<?php
list($kullanıcı$parola$uid$gid$ek) =
    
split(":"$passwd_line5);
?>

Örnek 2 - split() örneği - 2

Bölü çizgisi, nokta ve tire ile ayrılan tarih alanlarını ayrıştırmak için:

<?php
// Ayraçları bölü çizgisi, nokta veya tire olabilir
$tarih "04/30/1973";
list(
$ay$gün$yıl) = split('[/.-]'$tarih);
echo 
"Ay: $ay; Gün: $gün; Yıl: $yıl<br />\n";
?>

Notlar

İpucu

split() işlevinin kullanımı PHP 5.3.0 itibariyle önerilmemektedir. Yerine preg_split() kullanın. Bir düzenli ifadenin çok da gerekmediği yerlerde düzenli ifade motorunu yormayan explode() işlevi çok daha hızlıdır.

İpucu

Perl'in @chars = split('', $str) davranışını taklit etmek için bir yol arayışında olanların preg_split() veya str_split() işlevlerinin örneklerine bakmaları önerilir.

Ayrıca Bakınız

  • preg_split() - Dizgeyi düzenli ifadeye göre böler
  • spliti() - Belirtilen dizgeyi harf büyüklüğüne duyarsız olarak düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler
  • str_split() - Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
  • explode() - Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
  • implode() - Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder
  • chunk_split() - Bir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır
  • wordwrap() - Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar