stristr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

stristrHarf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur

Açıklama

stristr ( string $samanlık , mixed $iğne [, bool $iğne_öncesi = false ] ) : string

samanlık dizgesinde bulunan ilk iğne dizgesinden başlayan parçayı döndürür.

Değiştirgeler

samanlık

Girdi dizgesi.

iğne

iğne bir dizge değilse, önce bir tamsayıya dönüştürülür ve bu tamsayı karakterin kodu olarak ele alınır.

iğne_öncesi

TRUE ise (FALSE öntanımlıdır), stristr() işlevi samanlık dizgesinde bulunan ilk iğne dizgesinde biten parçayı döndürür.

samanlık ve iğne harf büyüklüğüne duyarsız olarak ele alınır.

Dönen Değerler

iğne bulunamazsa FALSE, aksi takdirde dizge parçası ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Seçimlik iğne_öncesi değiştirgesi eklendi.
4.3.0 stristr() ikil olarak güvenilir kılındı.

Örnekler

Örnek 1 - stristr() örneği

<?php
  $email 
'[email protected]';
  echo 
stristr($email'e'); // [email protected] basar
  
echo stristr($email'e'true); // PHP 5.3.0 ve sonrası, US basar
?>

Örnek 2 Bir dizgenin varlığına bakmak

<?php
  $string 
'Hello World!';
  if(
stristr($string'earth') === FALSE) {
    echo 
'"earth" bu dizgede yok';
  }
// çıktısı: "earth" bu dizgede yok
?>

Örnek 3 - Dizge olmayan iğne kullanımı

<?php
  $string 
'APPLE';
  echo 
stristr($string97); // 97 = küçük a
// çıktısı: APPLE
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır