stripos

(PHP 5, PHP 7)

striposHarf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur

Açıklama

stripos ( string $samanlık , mixed $iğne [, int $başlangıç = 0 ] ) : int

samanlık dizgesi içindeki ilk iğne dizgesinin konumunu döndürür.

strpos() işlevinden farklı olarak, stripos() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Değiştirgeler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge.

iğne

iğne bir dizge değilse, önce bir tamsayıya dönüştürülür ve bu tamsayı karakterin kodu olarak ele alınır.

başlangıç

Seçimlik başlangıç değiştirgesiyle aramanın samanlık içinde kaçıncı karakterden başlayacağını belirtebilirsiniz. Dönen konum yine de samanlık dizgesinin başına göre olacaktır.

Dönen Değerler

Konumu bir tamsayı olarak döndürür. Eğer iğne bulunamazsa stripos() işlevi boolean türünde FALSE döndürür.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 - stripos() örnekleri

<?php
$findme    
'a';
$mystring1 'xyz';
$mystring2 'ABC';

$pos1 stripos($mystring1$findme);
$pos2 stripos($mystring2$findme);

// 'a' kesinlikle 'xyz' içinde yoktur
if ($pos1 === false) {
  echo 
"'$mystring1' dizgesinde '$findme' dizgesi yok";
}

// 'a' 0. karakter olduğundan == işleci beklendiği gibi
// çalışmayacaktır. Bu yüzden === kullanmaya çalışın.
if ($pos2 !== false) {
  echo 
"'$mystring1' dizgesinin $pos2. karakterinde bir '$findme' dizgesi var";
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • strripos() - Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
  • str_ireplace() - Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirirken harf büyüklüklerini dikkate almaz