error_reporting

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

error_reportingHangi PHP hatalarının raporlanacağını tanımlar

Açıklama

error_reporting ([ int $seviye ] ) : int

error_reporting() işlevi error_reporting yönergesinin değerini çalışma anında tanımlar. PHP bir çok hata seviyesine sahiptir. Bu işlevi kullanarak betiğinizin çalışması esnasında hangi seviyelerin raporlanacağını belirleyebilirsiniz.

Değiştirgeler

seviye

Yeni hata raporlama seviyesi. Bir bit maskesi veya isimli sabitler belirtilebilir. Gelecek sürümlerle uyumluluk bakımından bir bit maskesi değil, isimli sabitlerin kullanılması hararetle tavsiye edilir. Yeni hata seviyeleri eklendikçe tamsayı aralığı genişler. Dolayısıyla tamsayı olarak belirtilmiş hata seviyeleri her zaman beklendiği gibi davranmayabilir.

Kullanılabilecek hata seviyesi sabitleri ve anlamları Öntanımlı Sabitler sayfasında açıklanmıştır.

Dönen Değerler

Eski error_reporting değeri döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
6.0.0 E_STRICT sabiti E_ALL sabitine dahil edildi.
5.3.0 E_DEPRECATED ve E_USER_DEPRECATED devreye girdi.
5.2.0 E_RECOVERABLE_ERROR devreye girdi.
5.0.0 E_STRICT devreye girdi (E_ALL sabitine dahil değildir).

Örnekler

Örnek 1 - error_reporting() örnekleri

<?php

// Hata raporlamayı tamamen kapatalım
error_reporting(0);

// Basit hataları raporlayalım
error_reporting(E_ERROR E_WARNING E_PARSE);

// E_NOTICE de raporlansa iyi olur (ilklendirilmemiş değişkenleri
// veya yanlış yazılmış değişken isimlerini yakalamak için, vb)
error_reporting(E_ERROR E_WARNING E_PARSE E_NOTICE);

// E_NOTICE hariç bütün hatalar raporlansın
// Bu php.ini içindeki öntanımlı değerdir
error_reporting(E_ALL E_NOTICE);

// Tüm PHP hatalarını raporlayalım (changelog dosyasına bakınız)
error_reporting(E_ALL);

// Tüm PHP hatalarını raporlayalım
error_reporting(-1);

// error_reporting(E_ALL) ile aynı;
ini_set('error_reporting'E_ALL);

?>

Notlar

Uyarı

E_STRICT hatalarının çoğu derleme anında değerlendirilir, bu bakımdan error_reporting yönergesi E_STRICT hatalarını içerse bile böyle hatalar raporlanmaz.

İpucu

-1 değeri belirtildiği takdirde olası tüm hatalar hatta PHP'nin gelecek sürümlerinde eklenen seviyeler bile raporlanır. Ayrıca PHP 6'daki E_ALL sabiti de bu şekilde davranır.

Ayrıca Bakınız