filegroup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filegroupDosyanın sahibi olan grubu döndürür

Açıklama

filegroup ( string $dosyaismi ) : int

Dosyanın sahibi olan grubu döndürür. Grup kimliği sayısal biçemde döner. Grup ismini elde etmek için posix_getgrgid() işlevini kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE aksi takdirde dosyanın sahibi olan grubu döndürür. Grup kimliği sayısal biçemde döner. Grup ismini elde etmek için posix_getgrgid() işlevini kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın grubunun bulunması

<?php
$dosya 
'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($dosya)));
?>

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık halinde bir E_WARNING çıktılanır.

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız